Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

Đăng bởi: Admin, ngày 02/12/2019 15:41 PM

- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của người dùng trên cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng đó.

Mr.Hoàng
0975112132
Mr.Hoàng
Mr.Vương
0936112132
Mr.Vương